Аспірантам

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР АСПІРАНТУРИ НА 2019-2020 н.р.


 

 

 


 

Освітньо-наукові програми в Аспірантурі Університету:

 

Навчальні плани:

 


 

Робочі навчальні програми:

  1. Спецкурси для спеціальності: “Богослов’я – 041”:

      2. Програми кандидатських іспитів

     3. Навчальні програми із загальних дисциплін


 

НОРМАТИВНА БАЗА:

23.03.2016 року Постановою КМУ було прийнято новий Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) замість ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів втрата чинності якого відбудеться 01.01.2019 р.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ