Аспірантам

 

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

 

23.03.2016 року Постановою КМУ було прийнято новий Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) замість ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів втрата чинності якого відбудеться 01.01.2019 р.

 

 

Цікаві сторінки:

Закон України про вищу освіту:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Реформа вищої освіти в Україні:    http://www.youtube.com/watch?v=99Yx2AcmcYw&feature=youtu.be

Національний портал забезпечення якості вищої освіти: http://portal.dovira.eu/

http://vak.org.ua/

http://mon.gov.ua/

http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx

http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm

http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main

http://www.nbuv.gov.ua/

http://library.zntu.edu.ua/

http://www.ukrstat.gov.ua/

http://sophus.at.ua/

http://osvita.ua/

http://education-ua.org/ua/