Аспірантура

                                  Український Католицький Університет

                          оголошує прийом документів до аспірантури

                                 23 липня – 17 серпня 2018 р.


 

Перелік спеціальностей, за якими ведеться

підготовка фахівців в аспірантурі Українського католицького університету

032 – Iсторiя та археологія

041 – Богословя

 

 

Діяльність аспірантури визначають:

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах)” та Постанова КМУ від 1 березня 1999 р. № 309 “Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів”

Правила прийому в аспірантуру Університету у 2018 р.

 

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Дизайн та розробка сайту